Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen Tullebo’s Venner

 

Søndag 27/3 2022 kl. 14

Sted: Tullebo Kattehjem, Haminavej 5, 4760 Vordingborg

Man skal være medlem af støtteforeningen for at deltage. 


Man bedes tilmelde sig senest den 21/3 af hensyn til plads - send en mail hvis du ønsker at deltage: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Eventuelle forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Heidi Tengstedt Hansen
Formand